1. QUY ĐỊNH KHI ĐĂNG TIN TẠI DIỄN ĐÀN THẢO DƯỢC QUÝ
    + Nói Không Với Đăng Bài Trùng Nội Dung, Sai Chuyên Mục Đăng Tin
    + Khác Tiêu Đề Và 30% Nội Dung Tin Đăng
    + Không Trái Với Thuần Phong Mỹ Tục Và Quy Định Của Pháp Luật VN...
    BQT Sẽ Banned TV Và Xóa Tất cả bài viết mà không cần báo trước...

để hỗ trợ

Danh sách các bài viết trên Diễn Đàn Forum Cây Giảo Cỏ Lam chứa từ khóa để hỗ trợ. Contents: 1. Watchers: 0. Views: 131.

Chia sẻ trang này