1. QUY ĐỊNH KHI ĐĂNG TIN TẠI DIỄN ĐÀN THẢO DƯỢC QUÝ
  + Nói Không Với Đăng Bài Trùng Nội Dung, Sai Chuyên Mục Đăng Tin
  + Khác Tiêu Đề Và 30% Nội Dung Tin Đăng
  + Không Trái Với Thuần Phong Mỹ Tục Và Quy Định Của Pháp Luật VN...
  BQT Sẽ Banned TV Và Xóa Tất cả bài viết mà không cần báo trước...

Recent Content by phamdannguyen3

 1. phamdannguyen3
 2. phamdannguyen3
 3. phamdannguyen3
 4. phamdannguyen3
 5. phamdannguyen3
 6. phamdannguyen3
 7. phamdannguyen3
 8. phamdannguyen3
 9. phamdannguyen3
 10. phamdannguyen3
 11. phamdannguyen3
 12. phamdannguyen3
 13. phamdannguyen3
 14. phamdannguyen3
 15. phamdannguyen3