1. QUY ĐỊNH KHI ĐĂNG TIN TẠI DIỄN ĐÀN THẢO DƯỢC QUÝ
  + Nói Không Với Đăng Bài Trùng Nội Dung, Sai Chuyên Mục Đăng Tin
  + Khác Tiêu Đề Và 30% Nội Dung Tin Đăng
  + Không Trái Với Thuần Phong Mỹ Tục Và Quy Định Của Pháp Luật VN...
  BQT Sẽ Banned TV Và Xóa Tất cả bài viết mà không cần báo trước...

Recent Content by cliemchinh

 1. cliemchinh
 2. cliemchinh
 3. cliemchinh
 4. cliemchinh
 5. cliemchinh
 6. cliemchinh
 7. cliemchinh
 8. cliemchinh
 9. cliemchinh
 10. cliemchinh
 11. cliemchinh
 12. cliemchinh
 13. cliemchinh
 14. cliemchinh
 15. cliemchinh