1. QUY ĐỊNH KHI ĐĂNG TIN TẠI DIỄN ĐÀN THẢO DƯỢC QUÝ
  + Nói Không Với Đăng Bài Trùng Nội Dung, Sai Chuyên Mục Đăng Tin
  + Khác Tiêu Đề Và 30% Nội Dung Tin Đăng
  + Không Trái Với Thuần Phong Mỹ Tục Và Quy Định Của Pháp Luật VN...
  BQT Sẽ Banned TV Và Xóa Tất cả bài viết mà không cần báo trước...

Recent Content by atuan498

 1. atuan498
 2. atuan498
 3. atuan498
 4. atuan498
 5. atuan498
 6. atuan498
 7. atuan498
 8. atuan498
 9. atuan498
 10. atuan498
 11. atuan498
 12. atuan498
 13. atuan498
 14. atuan498
 15. atuan498